ویتامین مضرر

مصرف بی رویه ویتامین A دررژیم غذایی میتواند منجر به بیماری کبد چرب شود