زندگی رویایی سودایی ها

توصیه های دکتر کاظم پور عرفانیان درباره سبک زندگی پیشنهادی، سودایی ها https://www.aparat.com/dashboard/videostat/e5V4Whttps://www.aparat.com/dashboard/videostat/ufPsg

زندگی رویایی صفراوی ها

توصیه های دکتر کاظم پورعرفانیان، در خصوص سبک زندگی   افراد دارای مزاج صفراوی https://www.aparat.com/v/9CR1vhttps://www.aparat.com/v/sAIN2https://www.aparat.com/v/Uht86