پادکست

صدای  علم وتجربه

اخلاط اربعه چیست؟ https://aparat.com/v/J1lNg

ادامه مطلب »

مزاج ریشه های خوراکی https://aparat.com/v/P3W7f

ادامه مطلب »
پادکست

توصیه های دکتر کاظم پور عرفانیان درباره سبک زندگی پیشنهادی، سودایی

ادامه مطلب »
پادکست

توصیه های دکتر کاظم پورعرفانیان، در خصوص سبک زندگی   افراد دارای

ادامه مطلب »